Posts Tagged ‘علت پاها’

بررسی علت خواب‌رفتگی مکرر دست‌ها و پاها

بررسی علت خواب‌رفتگی مکرر دست‌ها و پاها این حالت اگرچه اعصاب خوردکن است، ولی خیلی زود با قدری تحرک از بین می‌رود. اما اگر مرتباً دچار احساس خواب رفتگی در نقاط مختلف بدنتان می‌شوید، وقت آن است که موضوع را جدی بگیرید. به نقل از Prevention.com، دکتر استنلی ایادورای، استادیار پزشکی اعصاب و ماهیچه در […]

More »