Posts Tagged ‘زنده!+تصاویر بیهوش’

کارشناس هواشناسی زن بعد از بیهوش شدن در یک اجرای زنده!+تصاویر

کارشناس هواشناسی زن بعد از بیهوش شدن در یک اجرای زنده!+تصاویر کارشناس هواشناسی زن بعد از بیهوش شدن در یک اجرای زنده!+تصاویر مدیرکل اخبار سیما گفت: معصومه احمدی مجری هواشناسی تلویزیون صبح امروز به دلیل افت فشار شدید از حال رفت و بیهوش شد. معصومه احمدی مجری هواشناسی تلویزیون صبح امروز در برنامه زنده سیما، در حالی […]

More »