عکس: سایت تفریحی پاترویت

یک پزشک در تیراندازی بیمارستان برلین هدف گلوله قرار گرفت

یک پزشک در تیراندازی بیمارستان برلین هدف گلوله قرار گرفت

یک پزشک در تیراندازی بیمارستان برلین هدف گلوله قرار گرفت
یکی از بیماران در بیمارستانی در برلین پزشک را هدف گلوله قرار داد و خود نیز اقدام به خودکشی کرد.

به گزارش روزنامه “دی‌ولت”، در بیمارستان “بنجامین فرانکلین” در برلین امروز بعد از ظهر یک حادثه تیراندازی به وقوع پیوست که طی آن یک بیمار پزشک خود را هدف گلوله قرار داد که وی ابتدا به‌شدت مجروح شده و تحت درمان قرار گرفته بر اثر شدت جراحات کشته شد.
به‌گفته سخنگوی بیمارستان این حادثه حدود ساعت سیزده به‌وقت محلی اتفاق افتاد. فرد ضارب نیز بعد از اقدام به قتل خودکشی کرد. یکی از کارکنان بیمارستان اعلام کرد که وی و همکارانش توسط مدیریت بیمارستان از تیراندازی در بخش جراحی فک و صورت آگاه شدند. از کارکنان بیمارستان خواسته شد در اتاق‌های خود بمانند و درهای اتاق‌های خود را قفل کنند.
پلیس اعلام کرد: شرایط تحت کنترل است و دیگر هیچ خطری وجود ندارد. وقایع روزهای اخیر این مسئله را آشکار می‌کند که جلوگیری از پخش شایعات بی‌اساس تا چه‌اندازه اهمیت دارد. ما رسماً به شما درباره حقایق اطلاع رسانی می‌کنیم.
در ضمن پلیس تأکید کرد که می‌توان یک حمله تروریستی را در این مورد رد کرد.
تا به حال هیچ علامتی مبنی بر گروگان‌گیری یا انگیزه‌های سیاسی وجود نداشته است. درباره انگیزه عامل این حمله هنوز چیزی مشخص نیست.
به‌گفته شاهدان ساختمان اصلی بیمارستان تخلیه شده است. نیروهای کاملاً مسلح در ورودی‌های ساختمان و درب‌های اصلی مستقر هستند. کارکنان و بیماران به‌آرامی محل را ترک می‌کنند. آتش‌نشانی هم در محل حادثه حضور پیدا کرده است. به‌گفته شاهدان عینی حداقل ۲۰ خودروی پلیس، آتش‌نشانی و امداد و نجات جلوی درب بیمارستان مستقر است و ترددها مسدود شده است.
این بیمارستان در جنوب غربی برلین واقع شده و و در سال‌های شصت تأسیس شده و ۹۰۰ تخت‌خوابه است.

گرداوری:

The post appeared first on .

یک پزشک در تیراندازی بیمارستان برلین هدف گلوله قرار گرفت

یک پزشک در تیراندازی بیمارستان برلین هدف گلوله قرار گرفت
یکی از بیماران در بیمارستانی در برلین پزشک را هدف گلوله قرار داد و خود نیز اقدام به خودکشی کرد.

به گزارش روزنامه “دی‌ولت”، در بیمارستان “بنجامین فرانکلین” در برلین امروز بعد از ظهر یک حادثه تیراندازی به وقوع پیوست که طی آن یک بیمار پزشک خود را هدف گلوله قرار داد که وی ابتدا به‌شدت مجروح شده و تحت درمان قرار گرفته بر اثر شدت جراحات کشته شد.
به‌گفته سخنگوی بیمارستان این حادثه حدود ساعت سیزده به‌وقت محلی اتفاق افتاد. فرد ضارب نیز بعد از اقدام به قتل خودکشی کرد. یکی از کارکنان بیمارستان اعلام کرد که وی و همکارانش توسط مدیریت بیمارستان از تیراندازی در بخش جراحی فک و صورت آگاه شدند. از کارکنان بیمارستان خواسته شد در اتاق‌های خود بمانند و درهای اتاق‌های خود را قفل کنند.
پلیس اعلام کرد: شرایط تحت کنترل است و دیگر هیچ خطری وجود ندارد. وقایع روزهای اخیر این مسئله را آشکار می‌کند که جلوگیری از پخش شایعات بی‌اساس تا چه‌اندازه اهمیت دارد. ما رسماً به شما درباره حقایق اطلاع رسانی می‌کنیم.
در ضمن پلیس تأکید کرد که می‌توان یک حمله تروریستی را در این مورد رد کرد.
تا به حال هیچ علامتی مبنی بر گروگان‌گیری یا انگیزه‌های سیاسی وجود نداشته است. درباره انگیزه عامل این حمله هنوز چیزی مشخص نیست.
به‌گفته شاهدان ساختمان اصلی بیمارستان تخلیه شده است. نیروهای کاملاً مسلح در ورودی‌های ساختمان و درب‌های اصلی مستقر هستند. کارکنان و بیماران به‌آرامی محل را ترک می‌کنند. آتش‌نشانی هم در محل حادثه حضور پیدا کرده است. به‌گفته شاهدان عینی حداقل ۲۰ خودروی پلیس، آتش‌نشانی و امداد و نجات جلوی درب بیمارستان مستقر است و ترددها مسدود شده است.
این بیمارستان در جنوب غربی برلین واقع شده و و در سال‌های شصت تأسیس شده و ۹۰۰ تخت‌خوابه است.

گرداوری:

The post appeared first on .

یک پزشک در تیراندازی بیمارستان برلین هدف گلوله قرار گرفت

قدیر نیوز