عکس: سایت تفریحی پاترویت

“پدر اپل” روی فرش ایرانی!! /تصویر

“پدر اپل” روی فرش ایرانی!! /تصویر

“پدر اپل” روی فرش ایرانی!! /تصویر
جابز و گیتس کنار هم
استیو جابز و بیل گیتس
تصویر استیو جابز و بیل گیتس را در سال ۱۹۹۱ می بینید که روی یک فرش ایرانی نشسته اند.

j1csxq3gnhk0r0fu9i07

عصر ایرانa

گرداوری:

The post appeared first on .

“پدر اپل” روی فرش ایرانی!! /تصویر

“پدر اپل” روی فرش ایرانی!! /تصویر
جابز و گیتس کنار هم
استیو جابز و بیل گیتس
تصویر استیو جابز و بیل گیتس را در سال ۱۹۹۱ می بینید که روی یک فرش ایرانی نشسته اند.

(image)

عصر ایرانa

گرداوری:

The post appeared first on .

“پدر اپل” روی فرش ایرانی!! /تصویر

اخبار دنیای دیجیتال