عکس: سایت تفریحی پاترویت

میوه دزد سانتافه سوار دستگیر شد !!!

میوه دزد سانتافه سوار دستگیر شد !!!

میوه دزد سانتافه سوار دستگیر شد !!!

زن سارقی که همراه شوهرش سوار بر خودروی سانتافه دست به سرقت از میوه فروشی های سطح شهر مشهد می زد دستگیر شد و مرد سارق نیز تحت تعقیب قرار گرفت .
میوه دزدی
ماجرای سرقت های زن و شوهر سانتافه سوار این گونه بود که آن ها با مراجعه به میوه فروشی های سطح شهر مشهد، انواع میوه های گران قیمت را سفارش می دادند و پس از آن، از مغازه دار می خواستند اقلام خریداری شده را برایشان به داخل خودرو منتقل کند در حالی که زن سارق هم داخل خودرو با موتور روشن می نشست .
در ادامه سارقان شیک پوش دوباره سفارش میوه ای دیگر را می دادند و تا مغازه دار سرگرم فراهم کردن آخرین سفارش آن ها می شد مرد سارق پا به فرار می گذاشت و پشت فرمان می پرید و از محل دور می شد .

4659747_196
این گزارش حاکی است در یکی از سرقت ها، سارقان با روش مذکور ششصد و پنجاه هزار تومان میوه را سرقت کرده و از محل متواری شده بودند. پس از آن که تعدادی از مالباختگان با حضور در دادسرا شکایت خود را مطرح کردند.
محمد علی زاده بازپرس شعبه ۲۱۳ داد سرای مشهد، دستور شناسایی سارقان را صادر کرد و پلیس در ادامه توانست مالک خودرو را شناسایی کند .
مالک خودرو درحالی که در تحقیقات پلیسی قصد داشت حقیقت را کتمان کند اعتراف کرد که خودرو اش را در اختیار یک زن و شوهر قرار داده است .
با مشخص شدن هویت سارقان به سرعت زن جوان هم شناسایی و دستگیر شد، اما همسر متهم متواری است که تحت تعقیب قرار گرفت . با دستگیری زن جوان چندین نفر از میوه فروشان که طعمه سرقت آن ها شده بودند زن جوان را مورد شناسایی قرار دادند .
مشرق

گرداوری:

The post appeared first on .

میوه دزد سانتافه سوار دستگیر شد !!!

میوه دزد سانتافه سوار دستگیر شد !!!

زن سارقی که همراه شوهرش سوار بر خودروی سانتافه دست به سرقت از میوه فروشی های سطح شهر مشهد می زد دستگیر شد و مرد سارق نیز تحت تعقیب قرار گرفت .
میوه دزدی
ماجرای سرقت های زن و شوهر سانتافه سوار این گونه بود که آن ها با مراجعه به میوه فروشی های سطح شهر مشهد، انواع میوه های گران قیمت را سفارش می دادند و پس از آن، از مغازه دار می خواستند اقلام خریداری شده را برایشان به داخل خودرو منتقل کند در حالی که زن سارق هم داخل خودرو با موتور روشن می نشست .
در ادامه سارقان شیک پوش دوباره سفارش میوه ای دیگر را می دادند و تا مغازه دار سرگرم فراهم کردن آخرین سفارش آن ها می شد مرد سارق پا به فرار می گذاشت و پشت فرمان می پرید و از محل دور می شد .

(image)
این گزارش حاکی است در یکی از سرقت ها، سارقان با روش مذکور ششصد و پنجاه هزار تومان میوه را سرقت کرده و از محل متواری شده بودند. پس از آن که تعدادی از مالباختگان با حضور در دادسرا شکایت خود را مطرح کردند.
محمد علی زاده بازپرس شعبه ۲۱۳ داد سرای مشهد، دستور شناسایی سارقان را صادر کرد و پلیس در ادامه توانست مالک خودرو را شناسایی کند .
مالک خودرو درحالی که در تحقیقات پلیسی قصد داشت حقیقت را کتمان کند اعتراف کرد که خودرو اش را در اختیار یک زن و شوهر قرار داده است .
با مشخص شدن هویت سارقان به سرعت زن جوان هم شناسایی و دستگیر شد، اما همسر متهم متواری است که تحت تعقیب قرار گرفت . با دستگیری زن جوان چندین نفر از میوه فروشان که طعمه سرقت آن ها شده بودند زن جوان را مورد شناسایی قرار دادند .
مشرق

گرداوری:

The post appeared first on .

میوه دزد سانتافه سوار دستگیر شد !!!

خبر جدید