عکس: سایت تفریحی پاترویت

مدل‌های کیف بافتنی زنانه

%d9%85%d8%af%d9%84%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%a8%d8%a7%d9%81%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87-1

بافت کیف

اگر دستی به میل و بافتنی دارید، افزون بر چند نمونه تصویر از مدل کیف‌های بافتنی زنانه، آموزش کلی بافت این نوع کیف‌ها را نیز در ادامه منتشر کرده‌ایم که امیدواریم بتوانید از آن بهره ببرید.

در این آموزش مبنا این بوده که اصل کار را بدانید؛ پس از آن می‌توانید با اعمال تغییراتی خلاقانه به سلیقه خودتان، مدل‌های بافت کیف را نیز تعییر دهید. برخی از این کیفهای متفاوت نیز در میان تصاویر نشان داده شده.

%d9%85%d8%af%d9%84%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%a8%d8%a7%d9%81%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87-2

بافت کیف زنانه

وسابل مورد نیاز:
۳ کلاف ۱۰۰ گرمی سه رنگ
میل شماره ۶
روش بافت:

۲۶ دانه سر انداخته و با بافت رکن ۴ رج ادامه می‌دهیم.
در رج پنجم ۴ دانه رکن، یک ژته، ۲ تا یکی، ۴ دانه رکن، یک ژته، دو تا یکی بافت را تا آخر ادامه می‌دهیم (سوراخ‌هایی که در این رج ایجاد می‌شود جهت بند کیف است).
بافت را تا بلندی ۳۰ الی ۳۲ سانتی متر با بافت رکن ادامه می‌دهیم.
بعد از آن لبه‌های کناری کیف را دوخته و یک بند توسط قلاب زنجیر بافته و از سوراخ‌هایی که در رج پنجم انجام دادیم رد می‌کنیم.