عکس: سایت تفریحی پاترویت

عکس جوانی شهید عباس بابایی در کنار همسرش صدیقه حکمت!

عکس جوانی شهید عباس بابایی در کنار همسرش صدیقه حکمت!

عکس جوانی شهید عباس بابایی در کنار همسرش صدیقه حکمت!

همسر شهید بابایی
شهید بابایی
در عکس زیر شهید عباس بابایی را در کنار همسرش صدیقه حکمت مشاهده میکنید.
صدیقه حکمت همسر شهید سرلشکر خلبان عباس بابایی پس از تحمل ماه ها درد ناشی از بیماری کبدی، بعد از ظهر دیروز بر اثر این عارضه در بیمارستان نمازی شیراز، دارفانی را وداع گفت.

octt3w30m0j43hgbbyv

صراط

گرداوری:

The post appeared first on .

عکس جوانی شهید عباس بابایی در کنار همسرش صدیقه حکمت!

عکس جوانی شهید عباس بابایی در کنار همسرش صدیقه حکمت!

همسر شهید بابایی
شهید بابایی
در عکس زیر شهید عباس بابایی را در کنار همسرش صدیقه حکمت مشاهده میکنید.
صدیقه حکمت همسر شهید سرلشکر خلبان عباس بابایی پس از تحمل ماه ها درد ناشی از بیماری کبدی، بعد از ظهر دیروز بر اثر این عارضه در بیمارستان نمازی شیراز، دارفانی را وداع گفت.

(image)

صراط

گرداوری:

The post appeared first on .

عکس جوانی شهید عباس بابایی در کنار همسرش صدیقه حکمت!

wolrd press news