عکس: سایت تفریحی پاترویت

ضیافت افطاری در مسجدی در پایتخت چین! +تصاویر

ضیافت افطاری در مسجدی در پایتخت چین! +تصاویر

ضیافت افطاری در مسجدی در پایتخت چین! +تصاویر
افطاری در مسجد «نان شیا» شهر پکن پایتخت چین
افطاری در پکن
مراسم ویژه افطاری در مسجد «نان شیا» شهر پکن پایتخت چین برگزار شد

xetx4brhqi0z3bw44sd8

wxzijbni6pxa27o9pi

y7v6gs1av2fk2t1wgv9

0i9wr60yj45uwevnutzy

9g24d025r6us74d9maga

ggsd7bvke3pq9eqhkh8

gjp47g7w8z4zbtxhxxr

hoimm5ykuse3sxmco

iqi63fht7y8hne3j0w7n

k9alp4whvsxjoti30tl

ot6uaaj62y58ydvhfqus

pgu9iqupdv6cbb6n3jgb

t7gvdhi1cjzkguaxvu8

wgkpu514yqxfug85bh1w

 
صراط

گرداوری:

The post appeared first on .

ضیافت افطاری در مسجدی در پایتخت چین! +تصاویر

ضیافت افطاری در مسجدی در پایتخت چین! +تصاویر
افطاری در مسجد «نان شیا» شهر پکن پایتخت چین
افطاری در پکن
مراسم ویژه افطاری در مسجد «نان شیا» شهر پکن پایتخت چین برگزار شد

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

 
صراط

گرداوری:

The post appeared first on .

ضیافت افطاری در مسجدی در پایتخت چین! +تصاویر

wolrd press news