عکس: سایت تفریحی پاترویت

خاموشی درمانگاه‌ های یک بیمارستان به علت بدهی !!+ عکس

خاموشی درمانگاه‌ های یک بیمارستان به علت بدهی !!+ عکس

خاموشی درمانگاه‌ های یک بیمارستان به علت بدهی !!+ عکس

خاموشی درمانگاه‌ها و ساختمان اداری بیمارستان امام رضا (ع) مشهد به علت بدهی
خبر عجیب
از ساعت ۱۰:۲۰ دیروز، درمانگاه‌ها و ساختمان اداری بیمارستان امام رضا (ع) مشهد به علت بدهی در خاموشی مطلق به سر می‌برند.

صراط نیوز

گرداوری:

The post appeared first on .

خاموشی درمانگاه‌ های یک بیمارستان به علت بدهی !!+ عکس

خاموشی درمانگاه‌ های یک بیمارستان به علت بدهی !!+ عکس

خاموشی درمانگاه‌ها و ساختمان اداری بیمارستان امام رضا (ع) مشهد به علت بدهی
خبر عجیب
از ساعت ۱۰:۲۰ دیروز، درمانگاه‌ها و ساختمان اداری بیمارستان امام رضا (ع) مشهد به علت بدهی در خاموشی مطلق به سر می‌برند.

صراط نیوز

گرداوری:

The post appeared first on .

خاموشی درمانگاه‌ های یک بیمارستان به علت بدهی !!+ عکس

بازی