عکس: سایت تفریحی پاترویت

جدایی جانی دپ از همسرش در کمتر از۱۵ ماه/عکس

جدایی جانی دپ از همسرش در کمتر از۱۵ ماه/عکس

به گزارش ایران استایل;تنها کمتر از ۱۵ ماه عد از ازدواج جانی دپ و امبر هرد به نظر میرسد که امبر هرد تقاضای جدایی از جانی دپ را کرده است.

امبر هرد ۳۰ ساله چند روز پیش به دادگاه به دلیل نداشتن تفاهم و درک متقابل درخواست طلاق از دپ ۵۲ ساله را کرده است.

حالا باید دید که دادگاه چه میزان از سرمایه دپ را در اختیار همسرش قرار میدهد.او حدود ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه دارد.جانی دپ در باهاما دارای یک جزیره شخصی نیز است.

این درخواست طلاق تنها سه روز بعد از مرگ مادر امبر هرد در ۸۱ سالگی داده شده است.امبر هرد وابستگی بسیار زیادی به مادرش داشت و حتی نیم او را روی بازویش تتو کرده است.

طبق گزارش TMZ خانواده دپ مشکلات زیادی با امبر هرد داشته اند و این خودش یکی از عوامل درخواست طلاق او بوده است.گفته میشود که حداقل ۱.۵ میلیون

از داشته های دپ به همسرش خواهد رسید.

349D112900000578-3609754-image-m-37_1464249862888349EB1D800000578-3609754-image-a-27_146422005444734A23ABD00000578-3609754-image-a-33_1464259128380348DD89600000578-3609754-image-a-38_1464249873132

The post appeared first on .

جدایی جانی دپ از همسرش در کمتر از۱۵ ماه/عکس

به گزارش ایران استایل;تنها کمتر از ۱۵ ماه عد از ازدواج جانی دپ و امبر هرد به نظر میرسد که امبر هرد تقاضای جدایی از جانی دپ را کرده است.

امبر هرد ۳۰ ساله چند روز پیش به دادگاه به دلیل نداشتن تفاهم و درک متقابل درخواست طلاق از دپ ۵۲ ساله را کرده است.

حالا باید دید که دادگاه چه میزان از سرمایه دپ را در اختیار همسرش قرار میدهد.او حدود ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه دارد.جانی دپ در باهاما دارای یک جزیره شخصی نیز است.

این درخواست طلاق تنها سه روز بعد از مرگ مادر امبر هرد در ۸۱ سالگی داده شده است.امبر هرد وابستگی بسیار زیادی به مادرش داشت و حتی نیم او را روی بازویش تتو کرده است.

طبق گزارش TMZ خانواده دپ مشکلات زیادی با امبر هرد داشته اند و این خودش یکی از عوامل درخواست طلاق او بوده است.گفته میشود که حداقل ۱.۵ میلیون

از داشته های دپ به همسرش خواهد رسید.

(image) (image) (image) (image)

The post appeared first on .

جدایی جانی دپ از همسرش در کمتر از۱۵ ماه/عکس

خرم خبر