عکس: سایت تفریحی پاترویت

تصاویر جالبی از غذا خوردن غیر رسمی سیاستمداران!

تصاویر جالبی از غذا خوردن غیر رسمی سیاستمداران!

تصاویر جالبی از غذا خوردن غیر رسمی سیاستمداران!

جان کری وزیر خارجه آمریکا در حال خوردن کیک در هلی کوپتر
غذا خوردن سیاستمداران

e0zx4hn07oxx50swl9n1
دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در حال خوردن ساندویج – ۲۰۱۰

mkq9y3wtmzbodf6zypk7مااینگ جیو رئیس جمهور تایوان در یک مغازه در حال خوردن رشته – ۲۰۱۲

k8c7tyvz9xbti80k485هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا و عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر – ۲۰۱۲

009com2moo52morggn2jجو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در حال خوردن توت – ۲۰۱۰

bjx52ml6havesjo4k0lرابرت موگابه رئیس جمهور زیمبابوه در حال خوردن کیک تولد ٩٢ سالگی اش – ۲۰۱۶

i8t8rv4hy8yuuihh8ftجان کری وزیر خارجه آمریکا در حال خوردن کیک در هلی کوپتر – ۲۰۱۲

x1vhp0ou2kzrjzbydt2شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در حال خوردن هلو – ۲۰۱۵

wp73x3t3l25v2jhcohjoاوو مورالس رئیس جمهور بولیوی در حال خوردن ذرت – ۲۰۰۸

mj77a9xtzohrjhh95g0ناهار کاری روسای جمهور آلمان، روسیه و اوکراین – ۲۰۰۲

عصر ایران

گرداوری:

The post appeared first on .

تصاویر جالبی از غذا خوردن غیر رسمی سیاستمداران!

تصاویر جالبی از غذا خوردن غیر رسمی سیاستمداران!

جان کری وزیر خارجه آمریکا در حال خوردن کیک در هلی کوپتر
غذا خوردن سیاستمداران

(image)
دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در حال خوردن ساندویج – ۲۰۱۰

(image) مااینگ جیو رئیس جمهور تایوان در یک مغازه در حال خوردن رشته – ۲۰۱۲

(image) هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا و عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر – ۲۰۱۲

(image) جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در حال خوردن توت – ۲۰۱۰

(image) رابرت موگابه رئیس جمهور زیمبابوه در حال خوردن کیک تولد ٩٢ سالگی اش – ۲۰۱۶

(image) جان کری وزیر خارجه آمریکا در حال خوردن کیک در هلی کوپتر – ۲۰۱۲

(image) شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در حال خوردن هلو – ۲۰۱۵

(image) اوو مورالس رئیس جمهور بولیوی در حال خوردن ذرت – ۲۰۰۸

(image) ناهار کاری روسای جمهور آلمان، روسیه و اوکراین – ۲۰۰۲

عصر ایران

گرداوری:

The post appeared first on .

تصاویر جالبی از غذا خوردن غیر رسمی سیاستمداران!

اخبار جهان