عکس: سایت تفریحی پاترویت

بند جنجالی قرارداد مهدی طارمی با باشگاه ریزه اسپور! +سند

بند جنجالی قرارداد مهدی طارمی با باشگاه ریزه اسپور! +سند

بند جنجالی قرارداد مهدی طارمی با باشگاه ریزه اسپور! +سند

انتشار قرارداد مهدی طارمی با باشگاه ریزه اسپور نشان می دهد این قرارداد داخلی نبوده و در فدراسیون فوتبال ترکیه ثبت شده است.
قرارداد طارمی
رسانه ها موفق شده اند به بندهای جنجالی قرارداد مهدی طارمی دسترسی پیدا کنند که در آن تصریح شده مرجع حل اختلاف این بازیکن و باشگاه نه فدراسیون فوتبال ترکیه که فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا است. همچنین یک نسخه از این قرارداد در فدراسیون فوتبال ترکیه ثبت شده و این قرارداد از حالت داخلی خارج شده است.

o2e3tg8vh05fy6jmzka3

البته پرسپولیسی ها مدعی هستند چون ITC برای رفتن طارمی به ترکیه صادر نشده ثبت قراردادش اهمیتی ندارد و اینکه مرجع رسیدگی به اختلاف هم فیفا تعیین شده چیز عجیبی نیست و اتفاقی عادی تلقی می شود.
رونمایی از بند جنجالی قرارداد طارمی
روزنامه گل این سند را منتشر کرده است.
نود

گرداوری:

The post appeared first on .

بند جنجالی قرارداد مهدی طارمی با باشگاه ریزه اسپور! +سند

بند جنجالی قرارداد مهدی طارمی با باشگاه ریزه اسپور! +سند

انتشار قرارداد مهدی طارمی با باشگاه ریزه اسپور نشان می دهد این قرارداد داخلی نبوده و در فدراسیون فوتبال ترکیه ثبت شده است.
قرارداد طارمی
رسانه ها موفق شده اند به بندهای جنجالی قرارداد مهدی طارمی دسترسی پیدا کنند که در آن تصریح شده مرجع حل اختلاف این بازیکن و باشگاه نه فدراسیون فوتبال ترکیه که فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا است. همچنین یک نسخه از این قرارداد در فدراسیون فوتبال ترکیه ثبت شده و این قرارداد از حالت داخلی خارج شده است.

(image)

البته پرسپولیسی ها مدعی هستند چون ITC برای رفتن طارمی به ترکیه صادر نشده ثبت قراردادش اهمیتی ندارد و اینکه مرجع رسیدگی به اختلاف هم فیفا تعیین شده چیز عجیبی نیست و اتفاقی عادی تلقی می شود.
رونمایی از بند جنجالی قرارداد طارمی
روزنامه گل این سند را منتشر کرده است.
نود

گرداوری:

The post appeared first on .

بند جنجالی قرارداد مهدی طارمی با باشگاه ریزه اسپور! +سند

مجله اتومبیل