عکس: سایت تفریحی پاترویت

با این اپلیکیشن پیام رمزی بفرستید

با این اپلیکیشن پیام رمزی بفرستید

با این اپلیکیشن پیام رمزی بفرستید

بعد از اینکه دسترسی یکی از اپراتورها به اطلاعات کاربران فاش شد تیم توسعه‌دهندگان موزیلا، تصمیم گرفته‌اند اپلیکیشنی را طراحی کنند که توسط آن دسترسی اپراتور و شبکه های اجتماعی را به اطلاعات کاربران ببندند.

4797860_826

در واقع هدف این توسعه‌دهندگان طراحی و ساخت اپلیکیشنی است که با استفاده از آن بتوان پیام متنی کاربر را به زنجیره‌ای از شکلک‌های پشت سر هم تبدیل کند.

4797861_987

اپلیکیشن رایگان Codemoji که توسط این تیم نرم‌افزاری طراحی شده است به کاربر اجازه می‌دهد تا پیام متنی خود را با استفاده از کلمه “‌Key” به زنجیره‌ای از شکلک‌ها تبدیل کند و در واقع پیام خود را رمزگذاری نماید. اما برای باز کردن و خواندن پیام‌هایی که با استفاده از شکلک‌ها رمز‌گذاری شده است، کاربر باید وارد محیط اپلیکیشن شود و با استفاده از دکمه مخصوص پیام را به‌صورت الفبایی تبدیل کند.

گفتنی است؛ با این اپلیکیشن کاربران می‌توانند پیام‌های کدگذاری شده را دریافت کنند و بدون رمزگشایی برای دوستان خود بفرستند و دوستانشان نیز در صورت نیاز آن را رمزگشایی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان

The post appeared first on .

با این اپلیکیشن پیام رمزی بفرستید

با این اپلیکیشن پیام رمزی بفرستید

بعد از اینکه دسترسی یکی از اپراتورها به اطلاعات کاربران فاش شد تیم توسعه‌دهندگان موزیلا، تصمیم گرفته‌اند اپلیکیشنی را طراحی کنند که توسط آن دسترسی اپراتور و شبکه های اجتماعی را به اطلاعات کاربران ببندند.

(image)

در واقع هدف این توسعه‌دهندگان طراحی و ساخت اپلیکیشنی است که با استفاده از آن بتوان پیام متنی کاربر را به زنجیره‌ای از شکلک‌های پشت سر هم تبدیل کند.

(image)

اپلیکیشن رایگان Codemoji که توسط این تیم نرم‌افزاری طراحی شده است به کاربر اجازه می‌دهد تا پیام متنی خود را با استفاده از کلمه “‌Key” به زنجیره‌ای از شکلک‌ها تبدیل کند و در واقع پیام خود را رمزگذاری نماید. اما برای باز کردن و خواندن پیام‌هایی که با استفاده از شکلک‌ها رمز‌گذاری شده است، کاربر باید وارد محیط اپلیکیشن شود و با استفاده از دکمه مخصوص پیام را به‌صورت الفبایی تبدیل کند.

گفتنی است؛ با این اپلیکیشن کاربران می‌توانند پیام‌های کدگذاری شده را دریافت کنند و بدون رمزگشایی برای دوستان خود بفرستند و دوستانشان نیز در صورت نیاز آن را رمزگشایی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان

The post appeared first on .

با این اپلیکیشن پیام رمزی بفرستید

اتومبیل