عکس: سایت تفریحی پاترویت

اظهار نظر عجیب اردوغان در توجیه شکست ترکیه!

اظهار نظر عجیب اردوغان در توجیه شکست ترکیه!

اظهار نظر عجیب اردوغان در توجیه شکست ترکیه!

رئیس جمهور ترکیه دقایقی پس از شکست تیم ملی کشورش برابر کرواسی در اظهار نظری عجیب، حزب کارگر کردستان را مسئول این شکست دانست.

به گزارش فارس و به نقل از Radio Londres Sports، اردوغان در توجیهی عجیب مسئولیت شکست ترکیه برابر کرواسی را حزب کارگر کردستان (PKK) دانست. این خبر البته از سوی منبع مذکور منتشر شده و باید دید منابع رسمی در ترکیه چه واکنشی نسبت به این موضوع خواهند داشت.

گرداوری:

The post appeared first on .

اظهار نظر عجیب اردوغان در توجیه شکست ترکیه!

اظهار نظر عجیب اردوغان در توجیه شکست ترکیه!

رئیس جمهور ترکیه دقایقی پس از شکست تیم ملی کشورش برابر کرواسی در اظهار نظری عجیب، حزب کارگر کردستان را مسئول این شکست دانست.

به گزارش فارس و به نقل از Radio Londres Sports، اردوغان در توجیهی عجیب مسئولیت شکست ترکیه برابر کرواسی را حزب کارگر کردستان (PKK) دانست. این خبر البته از سوی منبع مذکور منتشر شده و باید دید منابع رسمی در ترکیه چه واکنشی نسبت به این موضوع خواهند داشت.

گرداوری:

The post appeared first on .

اظهار نظر عجیب اردوغان در توجیه شکست ترکیه!

wolrd press news