عکس: سایت تفریحی پاترویت

آمریکایی ها در انتظار نتیجه

مردم آمریکا در لحظات پایانی انتخابات ریاست جمهوری این کشور در محل های عمومی تجمع کرده و در انتظار نتیجه نهایی انتخابات، لحظه شماری می کنند.

مردم آمریکا

 

مردم آمریکا

منبع:

عکس جدید